Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm A - 21/10/2020

Thứ Tư Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm A (Lc 12, 39-48) – Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích, C.Ss.R. 21/10/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube