Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm A - 16/09/2020

Thứ Tư Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm A (Lc 7, 31-35) – Lm Gioan Baotixita Trần Đức Thống, C.Ss.R. 16/09/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube