Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm A - 05/08/2020

Thứ Tư Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm A (Mt 15, 21-28) – Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện, C.Ss.R. 05/08/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube