Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm A - 22/07/2020

Thứ Tư Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm A (Mt 13,1-9) – Lm Giuse Phạm Quốc Giang, C.Ss.R. 22/07/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube