Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XV Mùa Thường Niên Năm A - 15/07/2020

Thứ Tư Tuần XV Mùa Thường Niên Năm A (Mt 11, 25-27) – Lm Giuse Nguyễn Tiến Lộc, C.Ss.R. 15/07/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube