Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm A - 08/07/2020

Thứ Tư Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm A (Mt 10, 1-7) – Lm Gioan Baotixita Hoàng Xô Băng, C.Ss.R. 08/07/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube