Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm A - 01/07/2020

Thứ Tư Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm A (Mt 8, 28-34) – Lm Giuse Phạm Quốc Giang, C.Ss.R. 01/07/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube