Lời Chúa - Thứ Tư Tuần IX Mùa Thường Niên Năm A - 03/06/2020

Thứ Tư Tuần IX Mùa Thường Niên Năm A (Mc 12, 18-27) – Lm Giuse Hoàng Phúc, C.Ss.R. 03/06/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube