Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên - 20/11/2020

Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên (Lc 19, 45-48) – Lm. Giuse Nguyễn Duy Hải, C.Ss.R. 20/11/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube