Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm A - 30/10/2020

Thứ Sáu Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm A (Lc 14, 1-6) – Lm. Phanxico Assisi Nguyễn Đức Hoàn, C.Ss.R. 30/10/2020

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube