Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm A - 16/10/2020

Thứ Sáu Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm A (Lc 12, 1-7) – Lm Giuse Ngô Văn Kha, C.Ss.R. 16/10/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube