Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm A - 09/10/2020

Thứ Sáu Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm A (Lc 11, 15-26) – Lm Micae Phạm Gia Lâm, C.Ss.R. 09/10/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube