Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm A - 23/10/2020

Thứ Sáu Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm A (Lc 12, 54-59) – Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích, C.Ss.R. 23/10/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube