Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm A - 18/09/2020

Thứ Sáu Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm A (Lc 8, 1-3) – Lm Gioan Baotixita Trần Đức Thống, C.Ss.R. 18/09/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube