Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm A - 07/08/2020

Thứ Sáu Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm A (Mt 16,24-28) – Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện, C.Ss.R. 07/08/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube