Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm A - 31/07/2020

Thứ Sáu Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm A (Mt 13,54-58) – Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện, C.Ss.R. 31/07/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube