Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm A - 24/07/2020

Thứ Sáu Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm A (Mt 13, 18-23) – Lm Giuse Phạm Quốc Giang, C.Ss.R. 24/07/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube