Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XV Mùa Thường Niên Năm A - 17/07/2020

Thứ Sáu Tuần XV Mùa Thường Niên Năm A (Mt 12, 1-8) – Lm Giuse Nguyễn Tiến Lộc, C.Ss.R. 17/07/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube