Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm A - 10/07/2020

Thứ Sáu Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm A ( Mt 10, 16-23) – Lm Gioan Baotixita Hoàng Xô Băng, C.Ss.R. 10/07/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube