Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm A - 03/07/2020

Thứ Sáu Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm A (Mt 9, 9-13) – Lm Giuse Phạm Quốc Giang, C.Ss.R. 03/07/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube