Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh - 29/05/2020

Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm A (Ga 21, 15-19) – Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, C.Ss.R. 29/05/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube