Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần VI Mùa Phục Sinh - 22/05/2020

Thứ Sáu Tuần VI Mùa Phục Sinh Năm A (Ga 16, 20-23a) – Lm Phaolô Nguyễn Văn Công, C.Ss.R. 22/05/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube