Lời Chúa - Thứ Sáu Lễ Nhớ Thiên Thần Hộ Thủ - 02/10/2020

Thứ Sáu Lễ Nhớ Thiên Thần Hộ Thủ (Mt 18, 1-5. 10) – Lm Giuse Hoàng Phúc, C.Ss.R. 02/10/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube