Lời Chúa thứ Sáu 01/10/2021

Suy niệm Lời Chúa Lễ kính Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu thứ Sáu tuần XXVI Thường Niên 01/10/2021 – Lm. G.B Trần Đức Thống, C.Ss.R.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube