Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên - 19/11/2020

Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên (Lc 19, 41-44) – Lm. Giuse Nguyễn Duy Hải, C.Ss.R. 19/11/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube