Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm A - 29/10/2020

Thứ Năm Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm A (Lc 13,31-35) – Lm. Phanxico Assisi Nguyễn Đức Hoàn, C.Ss.R. 29/10/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube