Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm A - 15/10/2020

Thứ Năm Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm A (Lc 11, 47-54) – Lm Giuse Ngô Văn Kha, C.Ss.R. 15/10/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube