Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm A - 08/10/2020

Thứ Năm Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm A (Lc 11, 5-13) – Lm Micae Phạm Gia Lâm, C.Ss.R. 08/10/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube