Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm A - 24/09/2020

Thứ Năm Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm A (Lc 9, 7-9) – Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông, C.Ss.R. 24/09/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube