Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm A - 22/10/2020

Thứ Năm Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm A (Lc 12, 49-53) – Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích, C.Ss.R. 22/10/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube