Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm A - 17/09/2020

Thứ Năm Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm A (Lc 7, 36-50) – Lm Gioan Baotixita Trần Đức Thống, C.Ss.R. 17/09/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube