Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XVIII Lễ Chúa Hiển Dung - 06/08/2020

Thứ Năm Tuần XVIII Lễ Chúa Hiển Dung (Mt 17,1-9) – Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện, C.Ss.R. 06/08/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube