Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm A - 30/07/2020

Thứ Năm Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm A (Mt 13,47-53) – Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện, C.Ss.R. 30/07/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube