Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm A - 23/07/2020

Thứ Năm Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm A (Mt 13, 10-17) – Lm Giuse Phạm Quốc Giang, C.Ss.R. 23/07/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube