Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XV Mùa Thường Niên Năm A - 16/07/2020

Thứ Năm Tuần XV Mùa Thường Niên Năm A (Mt 11, 28-30) – Lm Giuse Nguyễn Tiến Lộc, C.Ss.R. 16/07/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube