Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm A - 09/07/2020

Thứ Năm Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm A (Mt 10, 7-15) – Lm Gioan Baotixita Hoàng Xô Băng, C.Ss.R. 09/07/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube