Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm A - 02/07/2020

Thứ Năm Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm A (Mt 9, 1-8) – Lm Giuse Phạm Quốc Giang, C.Ss.R. 02/07/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube