Lời Chúa - Thứ Năm Tuần VI Mùa Phục Sinh - 21/05/2020

Thứ Năm Tuần VI Mùa Phục Sinh Năm A (Ga 16, 16-20) – Lm Phaolô Nguyễn Văn Công, C.Ss.R. 21/05/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube