Lời Chúa - Thứ Năm Tuần IX Mùa Thường Niên Năm A - 04/06/2020

Thứ Năm Tuần IX Mùa Thường Niên Năm A (Mc 12, 28b-34) – Lm Giuse Hoàng Phúc, C.Ss.R. 04/06/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube