Lời Chúa - Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng Lễ Kính Thánh Phanxicô Xaviê - 03/11/2020

Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng Lễ Kính Thánh Phanxicô Xaviê (Mt 7, 21.24-27) – Lm. Micae Phạm Gia Lâm, C.Ss.R. 03/11/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube