Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên - 23/11/2020

Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên (Lc 21, 1-4) – Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, C.Ss.R. 23/11/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube