Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm A - 26/10/2020

Thứ Hai Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm A (Lc 13, 10-17) – Lm. Phanxico Assisi Nguyễn Đức Hoàn, C.Ss.R. 26/10/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube