Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm A - 05/10/2020

Thứ Hai Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm A (Lc 10, 25-37) – Lm Micae Phạm Gia Lâm, C.Ss.R. 05/10/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube