Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm A - 19/10/2020

Thứ Hai Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm A (Lc 12, 13-21) – Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích, C.Ss.R. 19/10/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube