Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm A - 03/08/2020

Thứ Hai Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm A (Mt 14,22-36) – Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện, C.Ss.R. 03/08/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube