Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm A - 27/07/2020

Thứ Hai Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm A (Mt 13,31-35) – Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện, C.Ss.R. 27/07/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube