Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XV Mùa Thường Niên Năm A - 13/07/2020

Thứ Hai Tuần XV Mùa Thường Niên Năm A (Mt 10,34 – 11,1) – Lm Giuse Nguyễn Tiến Lộc, C.Ss.R. 13/07/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube