Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm A - 06/07/2020

Thứ Hai Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm A (Mt 9, 18-26) – Lm Gioan Baotixita Hoàng Xô Băng, C.Ss.R. 06/07/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube