Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm A - 29/06/2020

Thứ Hai Lễ Thánh Phêrô và Phaolô (Mt 16, 13-19) – Lm Giuse Phạm Quốc Giang, C.Ss.R. 29/06/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube