Lời Chúa - Thứ Hai Tuần IX Mùa Thường Niên Năm A - 01/06/2020

Thứ Hai Tuần IX Mùa Thường Niên Năm A (Mc 12,1-12) – Lm Giuse Hoàng Phúc, C.Ss.R. 01/06/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube